Previs

Previs valt onder het fonds en betekent Preventie van arbeidsongevallen aan boord van Vissersvaartuigen.

Previs onderzoekt alle ernstige of dodelijke arbeidsongevallen in samenwerking met een dienst voor preventie en bescherming op het werk. Veiligheidskaarten (VIK) met preventieve maatregelen worden gemaakt om dergelijke ongevallen te voorkomen. Alle reders krijgen deze kaarten toegestuurd.

Trimestrieel wordt door Previs een Nieuwsbrief verdeeld met daarin advies voor het voorkomen van ongevallen.

Op www.previs.be staat een waaier aan informatie, foto’s en publicaties voor de bemanning en de reders van vissersvaartuigen voor de veiligheid aan boord.
Of
N I E U W !! download de Previs App vanuit de App store of via Google Play.