Deeltijds leren

Leren & werken

Je volgt slechts 19 weken les, gespreid over drie periodes in het schooljaar. De rest van het jaar ga je mee op zee met een vissersvaartuig waar je als volwaardig bemanningslid meetelt en meteen in de praktijk de knepen van het vak leert kennen. Tijdens de 19 weken die je op school les loopt, word je door de leerkrachten bijgestuurd waar het je nog aan theoretische kennis ontbreekt. Wens je een vaarbevoegdheidsbewijs te halen via de examens die georganiseerd worden door de diensten van Mobiliteit, dan word je hiervoor bij het Maritiem Instituut Mercator klaargestoomd!


Diploma

Een extra troef is dat de wet sinds kort ook voorziet in de mogelijkheid om binnen het Deeltijds Onderwijs het getuigschrift tweede en derde graad secundair onderwijs te halen en dus een getuigschrift te behalen dat gelijkwaardig is aan dat van het beroepsonderwijs.


Contact

Wil je je aanmelden voor een opleiding binnen het deeltijds zeevisserijonderwijs, dan kan je je hiervoor op elk moment van het schooljaar wenden tot de coördinator: Johan Gehesquière Coördinator Deeltijds Zeevisserijonderwijs van het Maritiem Instituut Mercator.